O nás

Ulehčujeme práci
HR specialistům

Reagujeme na aktuální výzvy spojené s kapacitami na trhu práce, stále komplikovanějším a dražším procesem náboru nových zaměstnanců a také sílící nespokojeností z řad zaměstnanců, jak vyplývá z dlouhodobých průzkumů. 

Proč to děláme?

Proto jsme se rozhodli ulehčit práci HR specialistům, talent acquisition manažerům, marketérům a majitelům firem a inspirovat je v tom, jak správně pečovat o současné zaměstnance, budovat pozitivní značku zaměstnavatele, zlepšovat její image nejen na trhu práce. Chceme, aby naši účastníci byli také schopni získávat nové zajímavé talenty prostřednictvím inzerce a poutavých náborových kampaní, známých také jako aplikace HR marketingu neboli recruitment marketingu.

To přesně je hlavním obsahem školení, která jsme začali pořádat od května roku 2023. S rostoucí poptávkou po dalších a dalších termínech jsme se rozhodli zaznamenat toto unikátní know-how a představit ho v digitální formě prostřednictvím www.digitalHRmarketing.com. Tím chceme poskytnout všem zájemcům o tuto problematiku prostředky ke zdokonalení svých dovedností a efektivnějšímu řízení náborových procesů.

 

Naše poslání

Naše poslání je jednoduché, a to podpořit vizionáře z řad oblastí HR a talent acquisition a pomoci jim zatraktivnit značku zaměstnavatele a zefektivnit jejich náborové procesy, aby tak přitahovali kvalitní kandidáty. A to díky inspirace a zapojení klasických marketingových postupů.