Balíčky

Zlatý balíček

S tímto balíčkem si nakombinujete kurz o budování značky zaměstnavatele, HR marketingu a programech firemních ambasadorů za jednu cenu! 

Naučíte se tak chápat značku zaměstnavatele ze širší perspektivy včetně všech jejích elementů. Budete schopni zatraktivňovat vaši značku zaměstnavatele a rozšiřovat o ní povědomí prostřednictvím aktivit vašich firemních ambasadorů! Dále se dozvíte, jak efektivně vytvářet pracovní inzeráty, kariérní stránky i kariérní videa. 

Prostudujete si také, jak zefektivnit nábor talentů prostřednictvím klasického marketingového rámce SEE-THINK-DO(-CARE), jaké aktivity se k jednotlivým oblastem vztahují a jaká KPIs sledovat. Součástí je také řada užitečných návodů jako například, jak rozšiřovat váš talent pool, jak zapojit newslettery a systematické budování komunit do náborových aktivit a mnoho dalšího! 

Tento balíček zahrnuje téměř čtyři hodiny výukových videí a tři rozsáhlé učebnice k těmto oblastem, které rozšiřují a vizualizují probíraný obsah a zahrnují také praktická cvičení.

Ambasadorské programy

 • Význam, benefity a zapojení do komunikačního mixu
 • Formáty ambasadorských aktivit
 • Stanovení cílů
 • Koncept a strategie
 • Výběr ambasadorů
 • Práce s ambasadory než program spustíte
 • Průběžná koordinace a vedení ambasadorů
 • Měření a vyhodnocování aktivit ambasadorů
 • Odměňování ambasadorů
 • Firemní aktivity na podporu ambasadorů
 • Obsahová témata k publikování
 • Ukázky ambasadorských programů v praxi

Budování značky zaměstnavatele

 • Základy budování značky zaměstnavatele
 • Vztah mezi HR marketingem a employer brandingem
 • Význam budování značky zaměstnavatele
 • Role jednotlivých oddělení při budování značky zaměstnavatele
 • 12 archetypů značky a jak je využít v budování značky zaměstnavatele
 • Identifikace talentů
 • Analýza Employer brandingu
 • Stanovení cílů a KPIs
 • Definice a stanovení EVP
 • Identita značky zaměstnavatele
 • Komunikační strategie
 • Informování vedení společnosti
 • Brand engagement a ambassadoring
 • Jak měřit vývoj značky zaměstnavatele
 • Plánování kampaní a základy při komunikaci značky zaměstnavatele

HR marketing

 • Základy a vysvětlení HR marketingu a jeho role v budování značky zaměstnavatele
 • HR marketing v praxi
 • Cíle a nastavení strategie HR marketingu
 • Definice a zapojení cílové skupiny
 • Rozšiřování cílových skupin a zástupná cílovka
 • Kandidátská zkušenost a proces získávání kandidáta
 • Pracovní inzeráty
 • Kariérní stránky
 • Kariérní video
 • Formulář
 • Metody vytváření talent poolu
 • HR marketingový trychtýř - fáze SEE, THINK
 • Způsoby, jak zvýšit návštěvnost pracovního inzerátu a kariérní stránky
 • Budování komunit
 • Jak zapojit newslettery do náborových kampaní
 • Programy zaměstnaneckých ambasadorů
 • Měření úspěchu HR marketingu
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.