Proč zapojit HR marketing ve vaší firmě

HR marketing (recruitment marketing nebo také personální marketing) se stává nedílnou součástí moderního řízení lidských zdrojů. Pomáhá vytvářet strategii náboru a udržet talenty. Tímto způsobem mohou firmy získat konkurenční výhodu na pracovním trhu a přitahovat ty nejlepší talenty. Je tedy silným nástrojem, který může významně přispět k úspěšnému náborovému procesu. V dnešním článku se podíváme na to, v čem tkví jeho důležitost a jak vám může pomoci při získávání nových talentů.

5 důvodů proč je HR marketing nezbytný

Zatímco klasické metody náboru se zaměřují na pasivní hledání zaměstnanců, HR marketing přistupuje k tomuto procesu jako k tržnímu segmentu a využívá strategie marketingu a komunikace k přilákání talentovaných jedinců. Mluvíme tady zjednodušeně konkrétně o inbound HR marketingu čili aktivnímu přitahování kandidátů. Naproti tomu outbound marketing je klasické aktivní oslovování potenciálních kandidátů třeba přes LinkedIn apod.

1. Získání kvalitních zaměstnanců

Mít ve společnosti kvalitní zaměstnance je pro společnosti naprosto klíčové. HR marketing pomáhá firmám přilákat a oslovit právě ty nejlepší talenty na trhu práce. Cílený přístup při oslovování zaměstnanců zvyšuje šance na získání kvalitních zaměstnanců, kteří budou mít zájem se angažovat.

2. Budování dlouhodobých vztahů

Recruitment marketing se nezaměřuje jen na okamžitý nábor, ale také na budování dlouhodobých vztahů se zaměstnanci. Komunikace se současnými zaměstnanci přispívá k jejich angažovanosti a loajalitě vůči firmě. To má za následek nižší fluktuaci zaměstnanců a lepší udržení talentů.

3. Posílení firemní kultury

HR marketing pomáhá posílit firemní kulturu a hodnoty společnosti. Prezentace firemního příběhu, hodnot a úspěchů přitahuje zaměstnance, kteří s nimi souzní. Silná firemní kultura vytváří příjemné pracovní prostředí a podporuje produktivitu zaměstnanců.

4. Zvýšení povědomí o značce zaměstnavatele

Recruitment marketing přispívá k zvýšení povědomí o firmě jako zaměstnavateli nejen mezi aktivními, ale také pasivními kandidáty. Když lidé společnost znají a mají o ní pozitivní dojem, jsou více ochotni uvažovat o práci v ní. To umožňuje firmám mít širší výběr talentů při obsazování pracovních pozic.

5. Zapojení zaměstnanců

HR marketing také přispívá k vyšší zaměstnanecké angažovanosti. Proaktivní komunikace, prezentace firemní kultury a rozvojové příležitosti posilují vazby zaměstnanců s firmou. Angažovaní zaměstnanci jsou spokojenější, loajálnější a produktivnější.

Jak může HR marketing pomoci při získávání nových zaměstnanců

Silná značka zaměstnavatele

Jak již bylo zmíněno výše, recruitment marketing se zaměřuje na budování a posílení značky zaměstnavatele. Kvalitní kandidáti mají často na výběr z různých pracovních příležitostí, a proto je důležité vytvořit přitažlivý obraz firmy, aby chtěli pracovat právě u vás.

Cílená komunikace

HR marketing umožňuje zacílení na specifickou skupinu kandidátů. S pomocí sociálních médií, PPC reklam a cíleného obsahu lze oslovit vhodné kandidáty, kteří odpovídají požadavkům pracovních pozic ve vaší firmě. To vede ke zvýšenému zájmu a angažovanosti u potenciálních zaměstnanců.

Kvalitní obsah

Recruitment marketing využívá kvalitní obsah k oslovování a angažování kandidátů. Firemní blogy, videa, rozhovory se zaměstnanci a virtuální prohlídky pracovišť poskytují uchazečům o zaměstnání důležité informace a umožňují jim lépe pochopit kulturu a hodnoty firmy.

Optimalizace kandidátské zkušenosti

HR marketing klade důraz na pozitivní zážitek uchazečů o zaměstnání, a to od dojmu z pracovního inzerátu, reklamy, kariérní stránky, kariérního videa, reakčního formuláře a mnoho dalšího. Proces náboru je často prvním kontaktem kandidátů s firmou a může razantně ovlivnit jejich rozhodnutí. Recruitment marketing se zaměřuje na vytvoření přívětivého a interaktivního procesu, který respektuje kandidáty a jejich čas. Pokud by byla první zkušenost při náboru negativní, tak to může velmi poškodit značku zaměstnavatele vaší společnosti.

Měření a optimalizace

HR marketing umožňuje sledovat a analyzovat účinnost vašich náborových aktivit. Měření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) jako je počet zaslaných žádostí, míra konverze, doba obsazení pozice atd., pomáhá identifikovat úspěšné strategie a optimalizovat náborové kampaně pro dosažení lepších výsledků.

HR marketing není jen moderním trendem, ale i klíčovým prvkem úspěšného řízení lidských zdrojů. Pomáhá firmám získat a udržet talentované zaměstnance a přináší řadu výhod, jako je získání kvalitních pracovníků, budování firemní kultury a zvýšení povědomí o zaměstnavateli. Investice do budování značky zaměstnavatele, cílené komunikace, kvalitního obsahu a zlepšení candidate experience jsou klíčem k úspěšnému získávání talentů, kteří přinášejí hodnotu a podporují růst organizace.

Specializuji si na HR marketing, ambasadorské programy, náborové a employer brandingové kampaně. Přijďte na moje školení.

Další články

Employer Branding na TikToku

Employer Branding na TikToku

Konkurence v náboru zaměstnanců tak velká, že je nutné volit jiné než tradiční metody, jak získávat nové talenty. Rádoby atraktivní pracovní inzerát nebo dobré kariérní...

číst více
Employer branding na LinkedInu

Employer branding na LinkedInu

V době velké konkurence mezi zaměstnavateli se strategie employer brandingu stává pro společnosti nezbytnou součástí úspěšného náboru. Jedním z nejefektivnějších...

číst více